اهداف حوزه دانشجويي

1. پرورش عناصر مستعد و علاقه مند به علوم اسلامي از ميان دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها؛
2. تلاش در جهت ارتقاء و استحكام فكر و انديشه ديني دانشجويان ؛
3. تأمين بخشي از نيروهاي فكري و اعتقادي متعهد، به منظور صيانت از مرزهاي فكري و فرهنگي نظام اسلامي؛
4. زمينه سازي مناسب براي وحدت عملي حوزه و دانشگاه.


اين مجموعه حدود 60 واحد درسي راکه فشرده اي از شاخه هاي علوم اسلامي هستند در 6 ترم تحصيلي ارائه مي نمايد هدف اين مرکز پرورش متخصص نيست و اين امر به عهده حوزه علميه مي باشد. اين مجموعه در تلاش است با معرفي کلي علوم اسلامي گام هاي نخست مطالعه و پژوهش در علوم اسلامي را به دانشجو نشان دهد وادامه اين مسير به تعهد و روح تشنه او بستگي دارد.ر علوم اسلامي را به دانشجو نشان دهد وادامه اين مسير به تعهد و روح تشنه او بستگي دارد.
تلاش، کوشش وهمت داوطلبان، شرط نخست رسيدن به مطلوب است.

در بعد علمي، وظيفه استاد در حد معرفي منابع مطالعاتي و پاسخ به سوالات دانشجويان است و دانشجو بايد از توانمندي خود نيز بهره گيرد. در اين مجموعه مدرکي به دانشجو ارايه نمي شود و دست آورد دانشجو اعتبار علمي او، توانمندي ها و بهره هايي مي باشد که به دست آورده است.

بعد معنوي اين مجموعه، ايجاد فضاي مطلوب با امر به معروف و نهي از منکر، تشويق يکديگر در عمل به واجبات، تحصيل علم، برخورداري از اخلاق نيکو، ايجاد صميميت بين دانشجويان، گفتگو درباره مباحث درسي حوزه و دانشگاه و خودسازي مي باشد


شاان ذکر است كلاس‌ها در روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه برگزارمي گردد، بنابراين با كلاس‌هاي دانشگاه تداخلي ندارد و دانشجويان مي‌توانند همزمان با تحصيل در دانشگاه به راحتي درحوزة دانشجويي نيزتحصيل نمايد.

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز گلستان

تلفن: 32229082-017